เหตุผลที่ต้องเลือก บริษัท เบนช์มาร์ค เวิร์ลด วาย

บริษัท เบนช์มาร์ค เวิร์ลด วาย จํากัด เป็นบริษัทผลิตซอฟท์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญงานระบบบริหารจัดการ โรงพยาบาลขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่หรือเครือข่ายโรงพยาบาล งานบริหารคลินิกทั่วไปจนถึงคลินิกเครือข่าย และงานด้านสาธารณสุข มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีประสบการณ์ติดตั้งระบบโรงพยาบาลและคลินิกไม่น้อยกว่า 30 แห่ง เป็นระบบที่ทํางานแบบ Web application และ Client Server แบบครบวงจรทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง มีมากกว่า 60 ระบบย่อย เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบนัดแพทย์ ระบบ OPD / IPD ระบบห้องแพทย์ ระบห้องจ่ายยา ระบบการเงินผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ระบบรับผู้ป่วยใน ระบบหอผู้ป่วยใน ระบบแลป ระบบเอ็กซ์เรย์ ระบบ ICD9/ ICD10 ระบบห้องฉุกเฉิน ระบบไตเทียม ระบบกายภาพ ระบบโภชนาการ ระบบแพทย์ทางเลือก ระบบค่าธรรมเนียมแพทย์ ระบบจัดซื้อ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ ระบบสินทรัพย์ ระบบบัญชีทั่วไป ระบบรายงานผู้บริหาร MIS, EIS, และ อื่นๆ อีกมากมาย


ฟีเจอร์ เด่น

ระบบสิทธิการรักษาผู้ป่วย

 • ระบบเวชระเบียน
 • ระบบนัดแพทย์
 • ระบบห้องฉุกเฉิน (ER)
 • ระบบ OPD (ระบบรับผู้ป่วยใน)
 • ระบบ IPD (ระบบหอผู้ป่วย)

ระบบรักษาพยาบาลผู้ป่วย

 • ระบบหน้าห้องตรวจแพทย์
 • ระบบห้องแพทย์ (CPOE)
 • ระบบไตเทียม
 • ระบบกายภาพ
 • ระบบแพทย์ทางเลือก

ระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาล

 • ระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน
 • ระบบห้องปฎิบัติการ
 • ระบบห้องเอกซ์เรย์ (RIS-PACS)
 • ระบบห้องผ่าตัด
 • ระบบโภชนาการ

ระบบรายรับ / ระบบ supply chain

 • ระบบการเงินผู้ป่วยผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน
 • ระบบคู่สัญญา
 • ระบบวางบิล
 • ระบบค่าธรรมเนียมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
 • ระบบการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (DRG & ICD 9 & ICD10 )
 • ระบบควบคุมคลังสินค้า
 • ระบบจัดซื้อ
 • ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • ระบบบัญชีลูกหนี้
 • ระบบสินทรัพย์
 • ระบบบัญชีทั่วไป
 • ระบบรายงานผู้บริหาร MIS
 • ระบบต่อเชื่อม สปส-SSData / รายงานโรคเรื้อรัง
 • ระบบเชื่อมต่อ สปสช OP Claim
 • รายงาน สุขภาพ49 แฟ้ม
 • CIPN e-claim การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเอกชน (กรมบัญชีกลาง)

ระบบบริการดูแลผู้ป่วย CRM

 • ระบบบริหารติดตามดูแลผู้ป่วย
 • ระบบต่อเชื่อม สปสช. 12/18 แฟ้ม
 • ระบบดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ระบบเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยเรื้องรัง

ระบบข้อมูลทาง ehealth

 • ระบบรายงานการรักษา
 • ระบบข้อมูลทางการแพทย์ EMR
 • ระบบงานคุณภาพ
 • ระบบริหารความเสี่ยง

OUR Products

 • BMWW HIS MissionCare ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลและคลินิกที่สมบรูณ์สำหรับการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ EMR ที่ดีมาก เหมาะสำหรับโรงพยาบาล คลินิก หนึ่งแห่ง หรือหลายๆ โรงพยาบาล และ คลินิก หลายๆ แห่ง

 • BMWW HIS MissionCare เป็น ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลและคลินิก ที่สามารถทำงานบน cloud-based EMR web application ที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับรองรับโรงพยาบาล คลินิก หนึ่งแห่ง หรือหลายๆ แห่ง

 • BMWW HIS MissionCare เป็น ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลและคลินิก ที่สามารองรับ ระบบ cloud-based PACS_RIS web application การให้บริการทางรังสีทางไกล (Tele-radiology )ที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับรองรับโรงพยาบาล คลินิก หนึ่งแห่ง หรือหลายๆ แห่ง

 • BMWW CIPNCare: ระบบซอฟท์แวร์สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน สิทธิ์ข้าราชการ

 • CID Reader Care ระบบอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน สามารถต่อเชื่อมระบบ HIS ได้อย่างราบรื่น ลดระยะเวลาการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ มีความแม่นยำสูง

 • ScanCare ระบบการสแกนเอกสารกระดาษ เก็บเป็นรูปแบบ pdf file เชื่อมระบบการทำงานของ HIS ได้อย่างราบรื่น ช่วยการทำงานของแพทย์ และพยาบาลในการเข้าถึงข้อมูลเอกสารประวัติการรักษาของผู้ป่วยได้ตลอดเวลา และอ่านได้จากที่ใดๆ ในระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลและคลินิก ได้อย่างรวดเร็ว

 • Home@eCare ระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลนอกสถานที่ รองรับการรักษาจากระยะไกล ที่ต่อเชื่อมแบบ real-time กับระบบการรักษาพยาบาลระหว่าง โรงพยาบาล และ บ้านผู้ป่วย สำนักงาน โรงงาน

 • ClinicalCare ระบบการบริหารจัดการคลินิก และระบบบริหารจัดการห้องพยาบาลตามบริษัทใหญ่ เหมาะสำหรับรองรับ คลินิก หนึ่งแห่ง หรือหลายๆ แห่ง สำหรับการดูรักษาผู้ป่วย และพนักงานบริษัท

 • SpaMedCare ระบบการบริหารจัดการคลินิกทางสปาและการแพทย์ เหมาะสำหรับรองรับโรงพยาบาล คลินิก หนึ่งแห่ง หรือหลายๆ แห่ง สำหรับการรักษาและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยระหว่าง คลินิกสปา และรีสอร์ต


Consulting


ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 25 ปี และการติดตั้งระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล คลินิกเครือข่าย คลินิกแพทย์ทางเลือก คลินิกสปาและการแพทย์ มากกว่า 35 แห่ง ที่ทางบริษัทได้ทำการผลิตติดตั้งระบบซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทย มีความภูมิใจ และสร้างความมั่นได้ว่าระบบการซอฟท์แวร์ มีความยืนหยัดพัฒนาการผลิตคิดค้นอย่างต่อเนื่องสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รับประกันได้ว่าเป็นซอฟท์แวร์ที่สามารถทำงานได้จริง ทำงานได้ดี และมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนให้สามารถทำงานในแต่ละโรงพยาบาลและคลินิกได้ตามความต้องการ ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ที่จะสามารถช่วยการให้บริการผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ และช่วยบริหารงานของคณะทำงานแพทย์และพยาบาลได้อย่างยอดเยี่ยม

Copyright © 2015 Benchmark worldwide Company Limited. All Rights Reserved